12 lipca 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe eTwinning „Aktywna tablica z eTwinning” w Janowie Podlaskim

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Aktywna tablica z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 21-22 sierpnia 2018 r. w Janowie Podlaskim. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

– rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej),

– nauczyciel dowolnego przedmiotu,

– gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

            Osoby spełniające wszystkie powyższe warunki i chętne do udziału w seminarium, proszone są o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Janowa Podlaskiego – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 21 sierpnia.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 23 lipca 2018 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 23 lipca 2018 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl .