21 marca 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning” w Częstochowie

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5 – 6  kwietnia 2019 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na wyższych poziomach edukacyjnych, bez doświadczenia w programie eTwinning.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy:

 

  1. Zarejestrować się na portalu eTwinning LIVE (uwaga: nie jest to jeszcze zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji). Jeśli masz już konto na portalu eTwinning LIVE, przejdź do punktu 2.
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na wydarzenie (ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE).
  3. Ukończyć krótki kurs w formie online na platformie Moodle w terminie 29 marca – 4 kwietnia (ważne: dopiero zatwierdzeni uczestnicy seminarium zostaną zaproszeni do udziału w kursie i otrzymają klucz dostępu wraz z dokładną datą rozpoczęcia kursu, kurs ten jest dodatkowo certyfikowany).
  4. Być gotowym do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

 

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

 

FRSE w Warszawie zapewnia bezpłatny udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 5 kwietnia. Uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu na wydarzenie.

 

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 29 marca 2019 r.

 

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 29 marca 2019 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl .