2 marca 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – Aktywna tablica z eTwinning

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Aktywna tablica z eTwinning, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 5 do 6 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  • rejestracja w programie eTwinning;
  • nauczyciel dowolnego przedmiotu;
  • gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Osoby, które spełniają wszystkie powyższe warunki i chcą zgłosić się na seminarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konferencji.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Zamościa – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 5 kwietnia.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 24 marca 2018 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 24 marca 2018 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji, program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konferencji.