7 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – „Aktywna tablica z eTwinning” w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Aktywna tablica z eTwinning”, organizowane pod  patronatem  Ministerstwa  Edukacji     Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 8 – 9 lutego 2019 r. w Katowicach. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości praktycznego wykorzystania sprzętu zakupionego przy wsparciu środków pozyskanych w ramach akcji „Aktywna Tablica”. Nauczyciele zostaną także przeszkoleni z wykorzystania bezpłatnych narzędzi TIK w edukacji oraz połączą siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpoczną przygodę w programie eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  • rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);
  • nauczyciel dowolnego przedmiotu;
  • gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

 

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Jeżeli spełniają Państwo wszystkie powyższe warunki i chcą zgłosić się na seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/Katowice2019.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Katowic – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 8 lutego.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21 stycznia 2019 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 21 stycznia 2019 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Rezygnacje przyjmowane są  wyłącznie  pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl .

Więcej informacji, program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/Katowice2019.