14 sierpnia 2019

Seminarium – Practical art and cartoons for beginners na Łotwie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Practical art and cartoons for beginners, organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 25 do 28 września 2019 r. w miejscowości Sigulda, na Łotwie.
Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.


Do 25 sierpnia 2019 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:
• początkujących w programie eTwinning;
• komunikujących się w języku angielskim;
• każdej specjalności.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:
Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Sigulda.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: etwinning.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 25 sierpnia 2019 r. (godz. 23:00).