7 listopada 2018

Seminarium organizowane przez Goethe-Institut w Warszawie i ORE „Jak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych”

Seminarium doskonalące dla nauczycieli  uczących w oddziałach dwujęzycznych  z  językiem niemieckim lub planujących nauczanie niemieckiego w oddziałach dwujęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem klas wstępnych (tzw. zerówek).

 

Organizatorzy: Goethe-Institut w Warszawie i ORE

Data: 23 – 25.11.2018

Miejsce: Sulejówek

Język seminarium: język niemiecki

Referent: Rainer Wicke

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15.11. 2018

Zgłoszenia: Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Ze względu na ograniczona ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjmowania zgłoszeń według kolejności nadsyłania. Zakwalifikowane osoby otrzymają w terminie późniejszym dokładny program szkolenia. Na zakończenie szkolenia będą przyznawane uczestnikom zaświadczenia.