29 lipca 2020

Seminarium online Programowanie z eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na seminarium Programowanie z eTwinning, które odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia 2020 w godzinach 12:00-13:30. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning.

Skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning ze szczególnym uwzględnieniem grup eTwinning skupiających nauczycieli wokół ciekawych tematów.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Ogiegło ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie dolnośląskim. Nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Pasjonatka nowoczesnych technologii i poszukiwania metod motywujących i aktywizujących uczniów. Opiekun grupy “Programowanie z eTwinning”. Prowadzi zajęcia z kodowania i programowania, bierze udział w różnych projektach edukacyjnych takich jak: Meet and code, Superkoderzy, Cyfrowobezpieczni, realizuje wiele projektów z eTwinning.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

 

 

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym. Etap właściwy (dokończenie rejestracji) dostępny jest po otrzymaniu maila na wskazany w rejestracji adres email.

  1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
    Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący z uczniami szkoły podstawowej lub na wyższym poziomie edukacyjnym.
  2. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Ramowy plan spotkań:

Termin seminarium: 17 – 21 sierpnia 2020r.*

*Obowiązek udziału we wszystkich spotkaniach.

Pięć spotkań online w godzinach:

12:00-13:30

*Godziny spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie.

Szczegółowy opis spotkań:

17.08 Program eTwinning – podczas pierwszego spotkania dowiesz się, czym jest program eTwinning i w jaki sposób wspiera nauczycieli w edukacji (również zdalnej) oraz doskonaleniu zawodowym. Sprawdzisz jak wyedytować swój profil, aby stał się atrakcyjny dla potencjalnych partnerów projektowych, a następnie zaprosisz innych uczestników szkolenia do swoich kontaktów. Dowiesz się, jakie możliwości oferuje platforma eTwinning LIVE i nauczysz się korzystać z jej funkcjonalności. Poznasz funkcjonowanie grup na platformie eTwinning. Dowiesz się, czym jest społeczność nauczycieli zrzeszona w grupy, czym się zajmuje i w jaki sposób można do niej dołączyć.

18.08 – Grupa „Programowanie z eTwinning” – podczas drugiego spotkania nauczysz się poruszać po grupie. Poznasz układ stron w grupie i dowiesz się do czego można je wykorzystać. Wraz z pozostałymi uczestnikami szkolenia odkryjesz w jaki sposób działają fora oraz poczta wewnątrz grupy.

19.08Narzędziownia – w trakcie spotkania poznasz podstawy działania wybranych narzędzi do kodowania i programowania, które można wykorzystać w pracy stacjonarnej oraz zdalnej na różnych przedmiotach i poziomach edukacyjnych.

20.08Praca w grupie – czwartego dnia przygotujemy bazę działań zgodnych z podstawą programową na różnych poziomach edukacyjnych z wykorzystaniem kodowania. Poznamy narzędzia do kodowania offline oraz online, które można wykorzystać na różnych przedmiotach. Odniesiemy się do kompetencji kluczowych oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

21.08Projekt grupy – podczas ostatniego spotkania wybierzemy działania projektowe oraz przygotujemy projekt, który będziemy realizować w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2020/2021. Ustalimy pomysły na wspólne działania grupy w nadchodzącym roku szkolnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 9 sierpnia 2020 o godzinie 23:59.

rejestracja: http://konferencje.frse.org.pl/register/12414/lang:pl