23 lutego 2021

Seminarium online Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem – Kreatywne pomoce dydaktyczne

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 9 – 11 marca 2021 r. (trzy wieczorne spotkania).


Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli szkół specjalnych, integracyjnych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt Kreatywne pomocne dydaktyczne.

Seminarium poprowadzi p. Zyta CzechowskaAmbasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim. Nauczyciel Roku 2019. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat  terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.  Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

  1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
    W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele szkół specjalnych, integracyjnych oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
    Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Formularz zgłoszeniowy, program seminarium dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/projekt22/article/program/lang:pl .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 3 marca 2021 r. o godzinie 23:59.