11 maja 2020

Seminarium online Jakość w projektach eTwinning

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza na seminarium Jakość w projektach eTwinning, które odbędzie się w dniach 15 – 22 maja 2020 r. (6 spotkań o godzinie 16:00). Spotkania w całości realizowane są w formie online na platformie eTwinning LIVE.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli działających w programie eTwinning, którzy zrealizowali już przynajmniej 1 projekt eTwinning i chcieliby poznać sposoby podnoszenia jakość projektu.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie aktywnego konta na platformie eTwinning;
  2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu;
  3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google;
  4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

 

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 13 maja 2020 r. o godzinie 23:59.

Szczegółowe informacje, program seminarium dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/jakosc-w-projektach-etwinning/