30 czerwca 2020

Seminarium online: eTwinning w projektach Erasmus+ i POWER

Seminarium online: eTwinning w projektach Erasmus+ i POWER dla szkół technicznych i branżowych

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium eTwinning w projektach Erasmus+ i POWER dla szkół technicznych i branżowych, które odbędzie się w dniach 6 – 10 lipca 2020 r.

Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół technicznych i branżowych, których placówki są beneficjentami programu Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub POWER w sektorze edukacja zawodowa.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm .

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

  1. Zatrudnienie w szkole technicznej lub branżowej będącej beneficjentem programu Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub POWER w sektorze edukacja zawodowa.
    Pierwszeństwo w rekrutacji mają aktywni zawodowo nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele języka obcego zawodowego.
  2. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.
    Szkolenie składa się z pięciu spotkań online trwających po 1,5 godziny. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach.

 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach i wykona zadanie kursowe, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat w formie cyfrowej wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 2 lipca 2020 r. o godzinie 23:59.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: http://konferencje.frse.org.pl/register/12410/lang:pl .