14 października 2020

Seminarium online eTwinning – Na półce z książkami

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 25 – 27 października 2020 r. (trzy wieczorne spotkania). Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt, dotyczący promowania czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Seminarium poprowadzi Beata Wójcik – ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie lubelskim

Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013r. aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 r. należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

  1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  2. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=pl&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
  3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
    Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21 października 2020 r. o godzinie 23:59.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://etwinning.pl/na-polce-z-ksiazkami/