13 kwietnia 2018

Seminaria międzynarodowe w Wilnie i w Bukareszcie

Seminaria międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE” (Wilno) oraz „Result Plus: The sound of projects”(Bukareszt).


Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET:
„Erasmus+ programme
impact on individuals in VET and HE”


 • Termin wydarzenia: 05 – 1.06.2018 r.
 • Miejsce: Litwa, Wilno
 • Termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

Tematyka i cele

Celem konferencji jest przyjrzenie się różnym doświadczeniom studentów/absolwentów z sektorów VET i HE w obszarze wpływu programu Erasmus+ na poziomie indywidualnym.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • reprezentantów z sektorów VET i HE zaangażowanych w program Erasmus+;
 • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

(Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Julity Skomorowskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, e-mail: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .


Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET:
„Result Plus: The sound of projects”


 • Termin wydarzenia: 18 – 23 czerwca 2018 r.
 • Miejsce: Rumunia, Bukareszt
 • Termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

Tematyka i cele

Główne zagadnienia:

 • rola strategii DEOR w osiąganiu celów projektu;
 • komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ;
 • cele komunikacyjne;
 • DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+;
 • uczestnicy będą umieli wybrać adekwatne narzędzia dla osiągnięcia najlepszych wyników jeśli chodzi o DEOR;
 • uczestnicy będą umieli stworzyć plan DEOR.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli, kadry akademickiej, koordynatorów projektów z instytucji lub organizacji, które wdrożyły projekt w ramach programu Erasmus+ lub aplikowały do udziału w programie Erasmus+;
 • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

(Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Julity Skomorowskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, e-mail: Julita.Skomorowska@frse.org.pl