4 kwietnia 2018

Seminarium międzynarodowe – program Erasmus+ VET – Dania

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET”.


  • Termin wydarzenia: 6 – 9 maja 2018 r.
  • Miejsce: Dania, Kopenhaga
  • Termin zgłoszeń: 8 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

Tematyka i cele

Tematyka seminarium skupia się wokół roli kierowania przejściem od edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym do IVET oraz na tym, jak proces doradczy i kampanie informacyjne mogą wzmocnić wiedzę o IVET oraz atrakcyjność oferty IVET.

 Oczekiwane rezultaty:

Inspiracje do przyszłej pracy i projektów europejskich, związanych z tematem seminarium.

 Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

  • europejskich doradców współpracujących z IVET;
  • doradców – praktyków ze szkół ponadpodstawowych i ośrodków kształcenia zawodowego;
  • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

(Uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Karoliny Sucheckiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, e-mail: ksuchecka@frse.org.pl