5 marca 2018

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „VET MOBILITY on engineering / technology / construction” w Belgii

  • Termin wydarzenia: 7 – 9.05.2018 r.
  • Miejsce: Leuven, Belgia
  • Termin zgłoszenia: 13 marca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

Tematyka i cele

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia propozycji nowych projektów (budownictwo, mechanika samochodowa, stolarstwo, obróbka metali, spawalnictwo, mechatronika, itp.). Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, zarówno do nowych instytucji, jak i do organizacji mających już doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy będą mieli również możliwość stworzenia partnerstw.

 Oczekiwane rezultaty:

Propozycje wspólnych projektów w ramach programu Erasmus+.

 Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

FRSE dysponuje  3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

 

Zgłoszenia

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

 

Pytania należy kierować do p. Karoliny Sucheckiej z FRSE: ksuchecka@frse.org.pl