26 marca 2018

Seminarium metodyczne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Godność ludzka jest (nie)naruszalna – edukacja historyczno-obywatelska w miejscach pamięci”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Miejsce Pamięci „Eutanazja” w Lüneburgu zapraszają nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w seminarium metodycznym z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej i pedagogiki miejsc pamięci, które odbędzie się od 28 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Lüneburgu i Lohheide.

Treści i metody

Celem warsztatów jest przybliżenie Miejsca Pamięci „Eutanazja” w Lüneburgu oraz miejsca pamięci, jakim jest były obóz koncentracyjny Bergen-Belsen.

Podczas seminarium organizatorzy postarają się:

zachęcić Państwa do organizowania wymiany szkolnej, zorientowanej na edukację historyczno-obywatelską,

przygotować nauczycieli do wizyt w miejscach pamięci II wojny światowej podczas polsko-niemieckich spotkań uczniów i do realizacji projektów w ramach programu dotacji PNWM „Zachować pamięć”,

zapoznać Państwa z konkretnymi metodami, nadającymi się do zastosowania podczas polsko-niemieckich wizyt w miejscach pamięci,

w formie warsztatów przedstawić metody i materiały, dotyczące m.in. takich tematów jak: prawa człowieka, pozbawienie praw osób z niepełnosprawnościami wczoraj i dzisiaj, związek między Holokaustem a eutanazją,

dać uczestnikom okazję do refleksji oraz dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i ekspertami.

Informacje organizacyjne:

Grupą docelową projektu są przede wszystkim nauczyciele z polskich i niemieckich szkół (12 + 12), organizujący polsko-niemieckie spotkania młodzieży.

Zgłoszenia PNWM przyjmuje do 31 maja 2018 roku wyłącznie na formularzu online.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PNWM: http://www.pnwm.org/. Kontakt: p. Piotr Kwiatkowski, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (biuro w Warszawie), e-mail: kwiatkowski@pnwm.org.