7 listopada 2018

Seminarium krajowe eTwinning – Przedsiębiorczość z eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Przedsiębiorczość z eTwinning”,  organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 1 do 2 grudnia 2018 r. w Warszawie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnych przedmiotów, uczących w szkołach ponadpodstawowych oraz szkolnych doradców zawodowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy.

Seminarium kontaktowe adresowane jest do nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu uczących w szkołach ponadpodstawowych lub pełniących funkcję szkolnego doradcy zawodowego,
  • zarejestrowanych w programie eTwinning,
  • uczestniczących w seminarium eTwinning po raz pierwszy.

Termin zgłaszania upływa 20 listopada 2018 r.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

Formularz zgłoszeniowy, program oraz wszystkie szczegóły dostępne są na stronie konferencji:

http://konferencje.frse.org.pl/Warszawa2018