14 lutego 2020

Seminarium Kontaktowe w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na Seminarium Kontaktowe realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 18-20 marca 2020 r. we Wrocławiu.

Udział jest BEZPŁATNY! Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu.

Program może ulec niewielkim zmianom – ramy czasowe zostaną zachowane.

Uczestnikami mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, których działalność jest związana z co najmniej 1 z obszarów wymienionych poniżej:

*   zarządzanie i nadzór w edukacji;

*   jakość w edukacji;

*   rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia

dualnego, staży i praktyk;

*   edukacja włączająca w praktyce;

*   włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania

i szkolenia;

*   opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni

naukowych;

*   edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Uczestnicy zostaną ponadto podzieleni na 2 grupy: jedna dot. kształcenia i szkolenia zawodowego, druga dla pozostałych sektorów edukacji.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest ponadto, aby udział brały jedynie osoby,  które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Rejestracja trwa do 23 lutego br. do godz. 23:59. Wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane. Informacje dot. zakwalifikowania się zostaną przekazane mailowo nie później niż na 1 tydzień przed wydarzeniem.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Więcej informacji, agenda oraz zapisy na stronie:

https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/

Zapraszamy!

Zespół Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

T: +48 22 46 31 650

E: tomasz.kostrzewa@frse.org.pl<mailto:tomasz.kostrzewa@frse.org.pl>

W: education.org.pl<http://education.org.pl/>