4 lipca 2017

Seminarium kontaktowe programu eTwinning w Armenii

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez armeńskie biuro eTwinning w dniach 28 września – 1 października 2017 r. w Aghveranie, Armenia.

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie  w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium i spełniające kryteria rekrutacji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel aktywny zawodowo, każdej specjalności;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 lipca 2017 r.

Krajowe Biuro eTwinning informuje, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika.

Szczegółowe informacje, warunki finansowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne   są na stronie: www.etwinning.pl/seminarium kontaktowe w Armenii