12 kwietnia 2019

Seminarium kontaktowe „Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET” – Berlin

Seminarium kontaktowe Erasmus+ dla Sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: „Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET” w Berlinie, 27-29 maja 2019 r.


 • Termin wydarzenia: 27. – 29.05.2019 r.
 • Miejsce: Niemcy, Berlin
 • Język roboczy: angielski
 • Termin zgłoszeń: 17 kwietnia 2019 r.

Tematyka i cele:

Celem wydarzenia jest przyjrzenie się w jakim stopniu program Erasmus+ odpowiada na potrzeby organizacji oraz zebranie sugestii, dotyczących kształtu przyszłego programu w odniesieniu do europejskiej strategii edukacyjnej.

Tematy i cele wydarzenia:

 • Przygotowanie nowych pracowników Erasmus + do przyszłych projektów mobilności;
 • Poznanie zasad aplikowania i organizowania projektu Erasmus+;
 • Inspiracje do budowania nowych partnerstw między uczestniczącymi instytucjami;
 • Tworzenie nowych projektów mobilności i przyszłych wniosków projektowych;
 • Przyczynianie się do poprawy jakości projektów.

Uczestnicy:

Organizacje, które chciałyby w przyszłości organizować projekty mobilności Erasmus +:

 • Szkoły VET (nauczyciele, dyrektorzy, koordynatorzy międzynarodowi);
 • Przedstawiciele firm, izb, ośrodków szkoleniowych;
 • Organizacje VET, które zwracają się do uczestników o mniejszych szansach i specjalnych potrzebach.

Uwaga: nowi uczestnicy programu Erasmus + są bardzo mile widziani!

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: Julita.Skomorowska@frse.org.pl . Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść oświadczenia.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .