2 lipca 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning w Niemczech „Odra partnership”

Biuro eTwinning w Polsce zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i średnich (wiek uczniów od 6 do 16 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Odra partnership – project ideas and tools for international school projects, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach od  4 do 6.10.2018 r. w Meissen (Niemcy).

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku niemieckim. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona w/w  pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie – Meissen.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 lipca 2018 r.

Ponadto Biuro eTwinning  informuje, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.