22 października 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli przedszkoli z krajów słowiańskich

Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli przedszkoli z krajów słowiańskich

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli pracujących w przedszkolach, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez słoweńskie biuro eTwinning w dniach  od 29.11. do 01.12.2018 w Lublanie. Spotkanie prowadzone będzie w językach słowiańskich. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie – Lublana.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 26 października 2018 r.

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/seminarium-kontaktowe-dla-nauczycieli-z-krajow-slowianskich-2/