21 marca 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning „Applying STEM to everyday life” w Armenii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez armeńskie biuro eTwinning w dniach od 11 do 14 maja 2018 r. w Aghveran (Armenia).

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Aghveran.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2018 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić warunki podróży i skonsultować z dyrekcją szkoły swój  udział  w szkoleniu. Krajowe Biuro Programu eTwinning przypomina, że zwraca jedynie koszty połączeń lotniczych.

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Należy także zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącymi podróży do Armenii.