22 lutego 2018

Seminarium eTwinning projects for students with special needs

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, organizowane przez słowackie biuro eTwinning w dniach od 26 do 28 kwietnia 2018 r. w Bratysławie.


Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Krajowe Biuro  czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 6-18 lat;
  • zarejestrowanych w programie eTwinning;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

ZASADY UDZIAŁU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Bratysława.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2018 (do 23:59).