22 lutego 2018

Seminarium eTwinning – Project Quality in Early Education

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Project Quality in Early Education – Krajowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning zaprasza na seminarium kontaktowe eTwinning z udziałem nauczycieli z Armenii, Bułgarii, Cypru, Czech, Francji, Łotwy, Malty, Mołdawii, Rumunii, Słowacji i Polski.


Spotkanie odbędzie się  w dniach od 12 do 15 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Do 31 marca 2018 r. Krajowe Biuro czeka na zgłoszenia nauczycieli:

  • edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
  • doświadczonych w realizacji projektów eTwinning (co najmniej jeden zrealizowany projekt) i gotowych do rozpoczęcia kolejnych;
  • uczestniczących w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy;
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim.

Formularz, zgłoszeniowy, program oraz wszystkie szczegóły znajdują  się na stronie konferencji.