15 października 2020

Seminarium eTwinning online Symbole narodowe

Krajowe Biuro Programy eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 25 – 27 października 2020 r. (trzy wieczorne spotkania). Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt dotyczący patriotyzmu oraz symboli narodowych.

Seminarium poprowadzą:

  • Edyta Karwowska – nauczycielka dyplomowana w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Zrealizowała kilkanaście projektów eTwinning. Laureatka Krajowych i Europejskich Odznak Jakości. W swojej pracy z młodszymi uczniami wykorzystuje nowoczesne technologie (m.in. praca z robotami Photon). Moderatorka grupy Aktywna Tablica z eTwinning. Microsoft Innovative Educator Expert. Współautorka bloga: programrazem.blogspot.com.
  • Ewa Przybysz-Gardyza – nauczycielka dyplomowana w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w szkole podstawowej. Moderatorka grupy Aktywna Tablica z eTwinning; laureatka Krajowych i Europejskich Odznak Jakości. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Pasjonatka nowych technologii, autorka bloga: dlanauczycieli.blogspot.com. Microsoft Innovative Educator Expert. Współautorka bloga: programrazem.blogspot.com.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm .

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

  1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  2. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=pl&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp .
  3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
    Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia i formularzem zgłoszeniowym: https://etwinning.pl/symbole-narodowe/ .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21 października 2020 o godzinie 23:59.