12 listopada 2019

Seminarium eTwinning dla nauczycieli edukacji specjalnej

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Warszawie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli uczących w szkołach specjalnych, szpitalnych, sanatoryjnych i klasach integracyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.


Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem www.etwinning.net (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  1. Rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);
  2. Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu pracujący w szkole specjalnej, szpitalnej, sanatoryjnej lub uczący w klasach integracyjnych.
  3. Gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning. Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Warszawy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 13 grudnia. Dodatkowo, osoby dojeżdżające z miejscowości położonych w odległości powyżej 100 km, mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 1 grudnia 2019 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 1 grudnia 2019, do godziny 23:59. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Więcej informacji (program, lokalizacja, formularz zgłoszeniowy) dostępne na stronie wydarzenia: konferencje.frse.org.pl