3 lipca 2018

Seminarium Erasmus+ VET „Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”

 Termin wydarzenia: 26-28.09.2018 r.

  • Miejsce: Włochy, Palermo
  • Termin zgłoszeń: 11 lipca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

 

Cel i tematyka:

Tematyka konferencji koncentruje się wokół dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w budowaniu przyszłości Europy, wzmacnianiu europejskiej tożsamości. Inne obszary tematyczne konferencji, nawiązujące do tematu głównego, to: rola edukacji i kultury w przeciwdziałaniu radykalizmom, udostępnianie dziedzictwa kulturowego (narzędzia cyfrowe), rola kultury śródziemnomorskiej jako pomostu do innych kultur.

 

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

  • koordynatorów projektów;
  • osób zarządzających, liderów;
  • twórców polityki;
  • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
  • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnej rezerwacji hotelu, zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

 

Koszty podróży oraz pobytu zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 3150 PLN (750 euro) po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i faktur.

Należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.

 

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do p. Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .