8 sierpnia 2018

Seminarium Erasmus+ VET „Impact+ Exercise for Vocational and Training beneficiares”

 

  • Termin wydarzenia: 8 – 9.10.2018 r.
  • Miejsce: Wielka Brytania, Birmingham
  • Termin zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest pomoc beneficjentom w zrozumieniu koncepcji szacowania wpływu projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się jak identyfikować wpływ i rezultaty projektu, jak rozwijać odpowiednie wskaźniki i identyfikować odpowiednie źródła danych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • beneficjentów KA2 VET, których projekty zostały dofinansowane w 2018 roku i są na początkowym etapie cyklu życia projektu;
  • beneficjentów KA2 VET, którzy są relatywnie niedoświadczeni w obszarze szacowania wpływu projektu;
  • osób, które ukończyły 18 rok życia;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

 

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do p. Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl .