15 lutego 2019

Seminarium Erasmus+ „FuturE+”

  • Termin wydarzenia: 12 – 15.03.2019 r.
  • Miejsce: Rumunia, Bukareszt
  • Termin zgłoszeń: 17 lutego 2019 roku

Tematyka i cele

Celem wydarzenia jest przyjrzenie się w jakim stopniu program Erasmus+ odpowiada na potrzeby organizacji oraz zebranie sugestii dotyczących kształtu przyszłego programu w odniesieniu do europejskiej strategii edukacyjnej.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • byłych i obecnych beneficjentów programu Erasmus+;
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających j. angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego .

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, należy przekleić poniższy link do okna przeglądarki:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/52305b845e6ca814b3783ca716e410eb

 

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Należy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl .Rejestracja