7 maja 2018

Seminarium Erasmus+ dla sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych „Enhancing Digital Competences in Education and Training” w Estonii

  • Termin wydarzenia: 19-22.09.2018
  • Miejsce: Estonia, Tallin
  • Termin zgłoszeń: 16 maja 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

 

Cel i tematyka:

Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych dla realizacji nowych projektów strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia nowych perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej.

Więcej informacji o wydarzeniu: Enhancing Digital Competences in Education and TrainingO .

 Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

  • reprezentujących organizacje działające w sektorach: SE, VET, AE i HE;
  • zainteresowanych tematyką wydarzenia i chcących stworzyć partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
  • mających ukończone 18 lat.

Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

 Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do p. Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.