9 maja 2018

Seminarium „Enhancing Digital Competences in Education and Training” – Talin

Zaproszenie na seminarium „Enhancing Digital Competences in Education and Training” w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna, organizowane w dniach 9-22.09.2018 w Tallinie.


  • Termin wydarzenia: 9-22.09.2018
  • Miejsce: Estonia, Tallin
Termin zgłoszeń:
16 maja 2018 roku

Cel i tematyka:

Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych w celu nawiązania nowych partnerstw strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia nowych perspektyw ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

  • reprezentujących organizacje działające w sektorach: SE, VET, AE i HE;
  • zainteresowanych tematyką wydarzenia i chcących stworzyć partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Zgłoszenia: ankiety.frse.org.pl