25 lipca 2018

Seminarium „Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships”

Seminarium „Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships” organizowane w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna w dniach 18-21.10.2018 we Fryburgu w Niemczech.


  • termin wydarzenia: 18-21.10.2018
  • miejsce: Fryburg, Niemcy

termin zgłoszeń:
29 lipca 2018 roku

formularz zgłoszeniowy: www.erasmusplus.org.pl – edukacja szkolna – dla zainteresowanych – zakładka szkolenia międzynarodowe

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów i pracy nad przyszłymi wspólnymi projektami.

Więcej informacji o wydarzeniu w załączeniu.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

  • nauczycieli i liderów szkół (uczniowie w wieku 6-16);
  • zainteresowanych tematyką seminarium oraz realizacją projektów w ramach Partnerstw Strategicznych;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 1 miejscem dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem (w załączeniu).

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl