14 maja 2020

Seminarium dla nauczycieli „Pomiędzy emancypacją a wykluczeniem”

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora we współpracy z Miejscem Pamięci i Edukacji Andreasstraße, Fundacją Klasyki w Weimarze oraz Europejskim Młodzieżowym Domem Spotkań w Weimarze zapraszają na seminarium dla nauczycieli wymian polsko-niemieckich „Pomiędzy emancypacją a wykluczeniem – Praktyka nauczania o żydowskiej historii w miejscach pamięci i muzeach”.


Seminarium odbędzie się od 13 do 17 listopada 2020 roku w Miejscu Pamięci Buchenwald (Weimar) i Erfurcie.

Miejsce Pamięci Buchenwald oraz Miejsce Pamięci i Edukacji Andreasstraße zajmują się upowszechnianiem wiedzy o niemieckich systemach dyktatorskich XX wieku. Również międzynarodowym grupom oferują różnorodne możliwości poszerzania wieloperspektywistycznego spojrzenia na historyczne zagadnienia.

Podczas seminarium uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób przekazujemy młodzieży wiedzę o historii Żydów w Niemczech i Polsce. Jednocześnie zadadzą sobie pytanie, jakie nowe ścieżki merytoryczne i metodyczne są potrzebne w rozwijaniu samokrytycznej świadomości historycznej dotyczącej polsko-niemiecko-żydowskich relacji.

Podczas projektu uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z edukatorami miejsc pamięci, ekspertami i przedstawicielami gminy żydowskiej w Turyngii. Ważnym celem spotkania będzie poznanie pedagogicznych metod pracy w miejscach pamięci i w muzeach w Weimarze i Erfurcie, tak aby temat żydowskiej historii móc w świadomy sposób wykorzystywać w projektach polsko-niemieckich wymian.

Grupa docelowa

Seminarium skierowane jest do nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy realizują projekty polsko-niemieckiej wymiany.

Tematy i metody

  • omówienie i zapoznanie się z wybranymi aspektami żydowskiej historii XX wieku w Niemczech i Polsce (m.in. wzór nowoczesnego człowieka w Weimarze w okresie międzywojennym, historia prześladowania na przykładzie byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald, społeczność żydowska w NRD i PRL-u, aktualne wyzwania),
  • dialogiczne oprowadzania poruszające historyczno-polityczno-społeczne zagadnienia,
  • dyskusje z edukatorami miejsc pamięci i pedagogami muzealnymi/świadkami historii,
  • oprowadzania po wystawach/warsztaty,
  • poznanie i zastosowanie metodyki dydaktycznej stosowanej w miejscach pamięci i muzeach w Weimarze i Erfurcie,
  • poznanie możliwości dotacyjnych PNWM,
  • nawiązanie polsko-niemieckich partnerstw.

Termin i miejsce seminarium:  od 13 do 17 listopada 2020 roku, Miejsce Pamięci Buchenwald (Weimar) i Erfurt | Turyngia.

Warunki uczestnictwa: Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach programu zapewnione zostaje zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, program seminarium oraz koszty komunikacji miejskiej.

Koszty podróży: Koszty podróży będą rozliczane zgodnie z dotacją i wytycznymi wspierania PNWM po zakończeniu projektu.

Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 lipca 2020 roku na adres: jmalecha@buchenwald.de

Bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo – jeśli nadaktalal będą dostępne miejsca – potwierdzenie uczestnictwa w seminarium. Ilość miejsc jest ograniczona (20 osób).

Język: Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.