14 sierpnia 2019

Seminarium „Developing Youth Workers’ Competences in Finland”

Seminarium Erasmus+ dla Sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: „Developing Youth Workers’ Competences in Finland”, 29.09 – 3.10.2019 r., Virrat and Ilmajoki, Finlandia.


  • Termin wydarzenia: 29.09 – 3.10.2019 r.,
  • Miejsce: Virrat and Ilmajoki, Finlandia
  • Język roboczy: angielski
  • Termin zgłoszeń: 22 sierpnia 2019 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 4 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia – do 22 sierpnia 2019 roku. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego .

Warunki uczestnictwa:

  • Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.
  • Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.
  • Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  • Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.
  • Należy zapoznać się z regulaminem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: erasmusplus.org.pl .

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do p. Julity Skomorowskiej (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie): jskomorowska@frse.org.pl