22 lutego 2021

Scenariusz lekcji – Edukacja medialna z eTwinning – Stop fake newsom, tak dla netykiety!

Kształtowanie zdolności świadomego korzystania z zasobów internetowych, filtrowania informacji, użytkowania narzędzi cyfrowych, czy przestrzegania netykiety to umiejętności człowieka 21. wieku. Kompetencje te, nabywane już w pierwszych latach nauki, stały się nieodzownym elementem codzienności, zyskując na popularności w dobie zdalnej szkoły. Szeroko rozumiana edukacja medialna przenika do treści nauczania niemal wszystkich przedmiotów, dając wiele możliwości działań interdyscyplinarnych, łączących aspekty kilku dziedzin, jednocześnie pobudzając uczniowską produktywność i budowanie postawy świadomego użytkownika sieci.


Dalsze informacje oraz scenariusz lekcji Stop fake newsom, tak dla netykiety! dostępne na stronie: https://etwinning.pl/stop-fake-newsom-tak-dla-netykiety/ .