20 lutego 2018

Rusza Kampania pod hasłem Razem raźniej w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i placówek województwa śląskiego

zapraszamy do udziału w Kampanii pod hasłem: Razem raźniej

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2017/2018.

Działania podejmowane w ramach Kampanii wpisują się w cele programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka czyli:

 • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 • edukacja dla bezpieczeństwa

oraz zakładają realizację polityki oświatowej państwa w br. roku szkolnym w zakresie:

 • podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach,
 • wzmocnienia wychowawczej roli szkoły,
 • bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach Kampanii zaplanowano:

 1. Konferencję inaugurującą pod hasłem Ważny jest każdy uczeń – Kampanię Razem raźniej w terminie 23 marca 2018 r.– skierowaną do nauczycieli i dyrektorów szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i placówek kształcących uczniów z orzeczeniami – połączoną z wręczeniem nagród laureatom konkursu na małą formę teatralną „PROFORMA”.
 2. Konkurs dla szkół i placówek na uzyskanie tytułu Przyjazna szkoła/placówka
 3. Konkurs dla uczniów niepełnosprawnychGaleria talentów i marzeń – portfolio (autoprezentacja) lub praca pisemna (list, opowiadanie, wiersz) lub praca plastyczna (plakat, rysunek)
 4. Konkurs Sobie potrzebni dla grupy uczniów (od 2 do 4) na dowolną prezentację artystyczną (piosenka, wiersz, taniec, skecz itp.) – występ zbiorowy (uczniowie pełnosprawni z niepełnosprawnymi)
 5. Konkurs Co mogę dla Ciebie zrobić, mój przyjacielu? – list skierowany do dorosłych – praca indywidualna (list)
 6. Konferencja połączona z warsztatami tematycznymi dla nauczycieli pod hasłem Co jest ważne dla edukacji włączającej? – maj 2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14