20 lutego 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że 19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U.2019 r., poz.316).

Załączniki

Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r.
Data: 2019-02-20, rozmiar: 1 MB