24 lutego 2020

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Studia I stopnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku penitencjarystyka przygotowują  funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Studia Służby Więziennej to bardzo dobry wybór dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z mundurem. Kandydat musi pozytywnie przejść  postępowanie rekrutacyjne, które obejmuje:  rozmowę kwalifikacyjną, badanie lekarskie i psychologiczne oraz testy sprawnościowe. W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Student jest funkcjonariuszem Służby Więziennej i otrzymuje od początku wejścia w szeregi Służby Więziennej dodatek za stopień szeregowego, obecnie jest to kwota 792 zł. Studenci przez okres odbywania studiów są skoszarowani w kampusie mundurowym WSKiP w Kaliszu. Studia I stopnia  kończą się egzaminem licencjackim, absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem licencjata, a także mają możliwość podejścia do egzaminu na stopień chorążego Służby Więziennej. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które kończą się egzaminem magisterskimi oraz możliwością podejścia do egzaminu na pierwszy stopień oficerski podporucznika Służby Więziennej.


Szczegółowe informacje na stronie www.wskip.edu.pl. Pytania należy kierować do Działu Organizacji Kształcenia (tel. 22 602 44 18 lub 22 602 44 19 lub 22 602 44 20 ), e –mail:  kontakt@)wskip.edu.pl