15 kwietnia 2020

Przerwanie organizacji Konkursu „Roboty do roboty” w ramach „Śląskiego Przeglądu Zawodów – 2020”

Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia, Śląski Kurator Oświaty postanowił przerwać organizację konkursu „Roboty do roboty”, odbywającego się w ramach „Śląskiego Przeglądu Zawodów – 2020”.

 

Zgodnie z harmonogramem, do 31 marca br. miał zostać rozstrzygnięty I etap konkursu. Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a także w związku z okresową zmianą funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty, nie jest możliwe wykonanie zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu,  prezentujące zbudowane roboty. Ponadto działania podejmowane w celu  zapobiegania i zwalczania pandemii m.in. zakaz zgromadzeń, uniemożliwiają przeprowadzanie finału konkursu w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie w czerwcu br.

Szkoły, które zgłosiły swój udział i rozpoczęły realizację zadań konkursowych w tegorocznym konkursie będą miały możliwość kontynuacji udziału w nim w przyszłym roku szkolnym ( jeżeli sytuacja w związku z zagrożeniem koronawirusem ulegnie poprawie).

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za duże zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować. Już teraz serdecznie zapraszamy.