21 grudnia 2017

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw”

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych.


Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w projekcie ” Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”. Projekt adresowany jest do pełnoletnich uczniów liceów z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów, którzy wykażą się:
• zainteresowaniem historią II wojny światowej,
• działalnością w zakresie aktywności w przeciwdziałaniu dyskryminacji,
• promowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw, oraz przedstawią propozycję osoby z regionu, która może nosić miano lokalnego bohatera.
Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać czteroosobowe grupy uczniów z jednej szkoły. Szczegóły projektu można poznać na stronie: www.europeistyka.uj.edu.pl