27 lipca 2017

Projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Komunikat Fundacji Być Bardziej realizującej czwartą edycję projektu społecznego „Dzwonek na obiad”.

Szanowni Państwo! Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, rodzice

Celem Fundacji Być Bardziej jest propagowanie postawy dobroczynnej, kształtowanie ludzkich postaw i praw w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc niedożywionym dzieciom i młodzieży.

Fundacja Być Bardziej uruchamia po raz czwarty ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad” poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej – dzieciom i młodzieży. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 na terenie całej Polski. Jego celem jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, borykających się z problemem niedożywienia. „Dzwonek na obiad” jest objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty.

Projekt „Dzwonek na obiad” skierowany jest do wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ucznia wymagającego wsparcia – do programu mogą zgłaszać zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz pedagodzy, wypełniając i odsyłając na adres Fundacji wniosek wraz z załącznikami. Szczegóły na stronie www.dzwoneknaobiad.pl

Informacji udziela: ks. Andrzej Sikorski – Prezes Zarządu Fundacji „Być Bardziej”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, tel. kom. +48 730 969 797 – www.bycbardziej.pl