8 września 2017

Projekt Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).
Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” w roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem szkół z małych miejscowości oraz terenów wiejskich.
CEN pokrywa wszelkie koszty związane przyjazdem uczestników projektu do Łodzi oraz ich pobytem i udziałem w ww. przedsięwzięciu.

Osobą odpowiedzialną za realizację ww. projektu jest Kierownik Projektu – Pan Konrad Dziurdzia e-miał: kdziurdzia@natolin.edu.pl, tel. 662 209 290/ 22 54 59 481.

Więcej informacji, regulaminy oraz formularze na stronie: www.rodeh.ie.lodz.pl
Kontakt z zespołem projektowym: rodeh@natolin.edu.pl