17 maja 2019

Projekt edukacyjny „Młodzi dla Historii”

Stowarzyszenie Scena Kultury zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „Młodzi dla Historii”. Projekt „Młodzi dla Historii” pod patronem Ministra Edukacji Narodowej, stanowi integralną część XI Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, który odbędzie się w dniach 26-29 września 2019 roku w Gdyni.


Ideą projektu jest upamiętnienie polskiej drogi do wolności oraz rozbudzenie w młodym pokoleniu chęci jej poznania. Celem projektu jest pokazanie w niekonwencjonalny sposób, że nasza przeszłość jest niezwykle ciekawa, a historie, które skrywają rodzinne albumy mogą stać się inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego, muzyki czy stylizacji modowej. Dzięki uczestnictwu w jednym z czterech wybranych przez siebie modułów projektu (filmowym, teatralnym, stylizacyjnym lub społecznym) młodzi ludzie mogą w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaangażować się w proces poznawania i upamiętniania losów bohaterów, tworząc swoje autorskie projekty. Najlepsze dzieła młodych twórców zostaną nagrodzone, a także będą prezentowane podczas licznych retrospektyw Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, odbywających się w całej Polsce.

Projekt „Młodzi dla Historii” to nie tylko konkursy, ale także warsztaty z profesjonalistami. Projekt ten to również bezpośrednie spotkania ze Świadkami Historii, współtworzenie widowisk plenerowych oraz udział w licznych wydarzeniach Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

Projekt jest bezpłatny i skierowany do młodzieży w wieku 12-19 lat z całej Polski. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom wraz z opiekunem.

Na zgłoszenia do projektu czekamy do 14 lipca 2019 roku. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora. Szczegółowe informacje oraz regulaminy i karty zgłoszeniowe do konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalnnw.pl w zakładce Projekt Młodzi dla Historii.


Zapytania w sprawie projektu można kierować na e-mail: biuro@mlodzidlahistorii.pl lub tel. 517 890 444.
Stowarzyszenie Scena Kultury, Bieżanowska 2/14, 02-655 Warszawa