16 lutego 2018

Projekt „Dobry jak chleb”

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Szkoły podstawowe i gimnazja chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą złożyć wnioski do dnia 28 lutego 2018 r.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pfpd.org