8 listopada 2017

„Zachować pamięć” – program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz czwarty oferuje szkołom specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci. Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej często pojawia się jako temat polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Uczenie się z historii
PNWM chce umożliwić większej liczbie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.
Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.
Ważne jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.
Podczas realizacji projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na tego rodzaju problemy społeczne. PNWM chce w ten sposób przyczynić się do rozwoju dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Dofinansowanie maksymalnymi stawkami
Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów, pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych.
Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Jeśli zostaną one zakwalifikowane do programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi, wynikającymi z Wytycznych PNWM.
Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech.

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Składanie wniosków
Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Można to zrobić online przez portal OASE lub na formularzu PNWM. W tytule projektu koniecznie należy dopisać „Zachować pamięć”.
Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający online.

Terminy składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2018 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2018 roku.
Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z programu „Zachować pamięć” otrzymają Państwo po obradach jury do 31 marca 2018 roku. Odwołanie od werdyktu jury nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje oraz kryteria programu dostępne są na stronie www.pnwm.org