14 listopada 2018

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Śląski Szkolny Związek Sportowy zaprasza szkoły województwa śląskiego do udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Program został ogłoszony zgodnie z decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.


Celem Programu jest, między innymi, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program „Szkolny Klub Sportowy”, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia można zasięgnąć na stronie internetowej: www.slaskiszs.com.pl oraz w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym ul. Francuska 32, 40-028 Katowice, tel. 32/ 255 34 35.