12 kwietnia 2019

Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia.


Program Stypendiów Pomostowych to oferta dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferowane są stypendia na I rok studiów, natomiast na kolejne lata studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl dostępne są szczegółowe informacje, w tym regulamin XVIII edycji i jej haromonogram.