25 stycznia 2019

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Eksperyment Wymiana”, wspierający projekty o tematyce STEM w międzynarodowej wymianie młodzieży

Eksperyment Wymiana PNWM

Program wspierania projektów o tematyce STEM* w międzynarodowej wymianie młodzieży

* Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka)

Program Eksperyment Wymiana Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, zajęli się tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki.

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, PNWM zachęca do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, PNWM oferuje pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Od projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oczekuje, by…:

 • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
 • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
 • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STEM,
 • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
 • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STEM, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
 • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
 • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje:

 • dofinansowanie w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych PNWM
  do kosztów pobytu, programu, tłumaczenia, kosztów podróży oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego,
 • dofinansowanie dokumentacji w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli jej stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,
 • upowszechnienie wybranych projektów jako przykładów dobrych praktyk STEM.

 

Projekty nieodpowiadające kryteriom programu „Eksperyment Wymiana”, ale spełniające ogólne warunki wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Zgłoszenia

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Można to zrobić online przez portal OASE lub na formularzu PNWM. W tytule projektu koniecznie należy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Aby zgłosić projekt do programu „Ekperyment Wymiana”, należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający:

 

Termin składania wniosków mija 30 marca 2019 roku.