6 listopada 2017

Program Erasmus+ 2018

Zaproszenie do składania wniosków na 2018 rok w programie Erasmus+.


2,7 mld euro – to więcej niż kiedykolwiek – środków przeznaczonych na projekty dotyczące kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
Organizacje, które chciałyby ubiegać się w 2018 r. o dofinansowanie z programu Erasmus+ – unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje. Przewodnik po programie Erasmus+, zawierający szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków, jest dostępny tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z Zaproszeniem do składania wniosków na 2018 rok.
Tegoroczny budżet wzrósł o 200 mln euro w porównaniu z 2017 r., czyli o 8 %.

Najważniejsze zmiany w porównaniu z 2017 rokiem:

  • dodatkowe możliwości dla studentów biorących udział w programie Erasmus+ w zakresie odbywania staży mających na celu zdobywanie umiejętności cyfrowych,
  • inicjatywa ErasmusPro wspierająca długoterminowe staże zagraniczne osób kształcących się i  szkolących zawodowo w ramach odpowiednich projektów w zakresie mobilności,
  • nowa forma partnerstwa dotyczącego wymian szkolnych w ramach partnerstw strategicznych, aby ułatwić szkołom dostęp do projektów współpracy,
  • przywrócenie sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych,
  • doprecyzowanie zasad finansowania w odniesieniu do większości działań.

Podobnie jak w latach 2016 i 2017 w przewodniku po programie na 2018 r. szczególny nacisk położono na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), a także zapobieganie radykalizacji postaw.

Najważniejsze terminy:

Działanie 1 – Projekty mobilności:


Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych (Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych)

– 1 lutego 2018 r.


Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą (Erasmus+ Młodzież)

– 1 lutego 2018 r.

– 26 kwietnia 2018 r.

– 4 października 2018 r.


Działanie 2 – Partnerstwa strategiczne:


Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia  i szkolenia (Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych)

– 21 marca 2018 r.

 


Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych  z młodzieżą (Erasmus+ Młodzież)

– 1 lutego 2018 r.

– 26 kwietnia 2018 r.

– 4 października 2018 r.