6 września 2019

Program edukacyjny „Ekonomia na co dzień”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w programie „Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” jest projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy programu, nauczyciele jak i uczniowie, oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny w wersji papierowej i elektronicznej. Istotnym elementem projektu są warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji merytorycznych i metodycznych z koordynatorem programu.

Koordynatorem Projektu jest Pani Urszula Sierżant, e-mail: urszula.sierzant@junior.org.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/